IN-STREAM VIDEO


Pre-roll

Spot reklamowy emitowany bezpośrednio przed materiałami wideo wybranym przez użytkownika. Dostępne są dwie długości spotów reklamowe 15 oraz 30 sekund. Najbardziej popularny z formatów wideo cechujący się dużą skutecznością oraz mocno angażujący użytkowników w zawarty w nim przekaz reklamowy.

pre-roll

Pomiń za 5

mid-roll

Pomiń za 5

Mid-roll

Jest emitowany w określonym momencie samego materiału wideo oglądanego przez użytkownika w ramach przerwy reklamowej. Ten rodzaj spotów reklamowych jest najczęściej wykorzystywany w dłuższych materiałach wideo typu VoD.


Post-roll

Jest emitowany po zakończeniu materiałów wideo, które oglądał użytkownik. W tym przypadku spot reklamowy jest ostatnią treścią z jaką styczność ma użytkownik co z reguły wpływa na wysoką konwersję tego formatu.

post-roll

Pomiń za 5

OUT-STREAM VIDEO

InText Video

Najpopularniejszy format reklamowy typu out-stream. Umożliwia wykorzystanie artykułów i treści redakcyjnych do emisji spotów reklamowych.

Format pozwala dotrzeć do użytkowników który nie byli do tej pory odbiorami treści video.

Emisja materiału reklamowego rozpoczyna się w momencie gdy jego widoczność dla użytkownika wynosi minimum 50% i jest automatycznie wstrzymywana w momencie kiedy będzie niższa. Po zakończeniu emisji spotu, format reklamowy znika co umożliwia użytkownikowi dalszą konsumpcję treści w witrynie internetowej.

Zalety:

  • Angażujący
  • Emitowany w treści artykułu
  • Nieinwazyjny
  • Umożliwia zainteresowanie nowych użytkowników spotami reklamowymi ze względu na miejsce emisji

InMenu Video

Bardzo widoczny format reklamowy umiejscowiony na samej górze witryny internetowej, zaraz pod belką nawigacyjną. Umożliwia wyemitowanie spotu reklamowego przed kontaktem użytkownika z artykułem lub treścią redakcyjną.

W momencie gdy widoczność formatu dla użytkownika w wyniku scrollowania będzie mniejsza niż 50% emisja spotu zostaje automatycznie zatrzymana.

Po zakończeniu emisji materiału reklamowego format zwija się umożliwiając użytkownikowi dalsze korzystanie z treści zawartych w danej witrynie internetowej.

Główne atuty

  • Widoczny
  • Bardzo skuteczny
  • Wysokiej jakości przekaz reklamowy
  • Atrakcyjne miejsce emisji